การมอบใบรับรองการต่ออายุการรับรองระบบการจัดการแบบบูรณาการ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

  • 8 September 2023
  • News
      เมื่อวันที่ 08-09-2023  ทาง SOCOTEC CERTIFICATION (THAILAND) CO., LTD. ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและเข้ามอบใบรับรองให้กับบริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินการต่ออายุการรับรอง ISO9001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ, ISO14001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ ISO45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหาร คุณอาศิส สุรประเสริฐ (IMR) , คุณนิตินัย ขำมาลัย (AIMR), คุณดวงดาว บัวประโคน (AIMR) และหน่วยงาน ISO เข้าร่วมรับมอบ Certificate ในครั้งนี้ 

Service & Product inquiries
+66(0)38 468 020-7 OR REQUEST A QUOTE

Top