บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการการให้คำแนะนำรวมถึงการจัดการบริหารสินค้าด้านการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่รวมถึงให้บริการบรรจุหีบห่อด้วยวิธีการบริหารงานแบบ Just in time เพื่อลดต้นทุนและเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยไม่จำเป็น แต่ยังคงไว้ซึ่ง คุณภาพของการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา โดยปัจจุบัน ทางบริษัทได้ทำการบรรจุหีบห่อผลิตภัณท์ต่างๆ ของลูกค้า เพื่อจัดส่งไปยัง กว่า 25 ประเทศในทุกทวีปทั่วโลก