บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
      ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ด้วยการร่วมทุนจากบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น มีพนักงานในเครือกว่า 58,000 คนทั่วโลก เพื่อรองรับการให้บริการด้านคลังสินค้า, บรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และวัตถุดิบต่างๆ ทางบริษัทยังได้รับ การรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), มาตรฐานด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001) และรวมถึงมาตรฐานด้านคลังสินค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของเรา


เมษายน 2543

เริ่มโอเปอเรชั่นการบรรจุสินค้าในฐานะของแผนโลจิสติคส์ของ บริษัท  โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดกุมภาพันธ์ 2544

เริ่มโอเปอเรชั่นการขนส่งสินค้าในฐานะของแผนโลจิสติคส์ของ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

ธันวาคม 2545

เริ่มก่อตั้ง บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ตุลาคม 2546

เริ่มธุรกิจขนส่ง ( แยกตัวออกจากบริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด )

มกราคม 2547

เริ่มธุรกิจบรรจุสินค้า ส่งออกต่างประเทศ และธุรกิจคลังสินค้า ( แยกตัวออกจากแผนกโลจิสติคส์ โตโยต้า ทูโช )
มีนาคม 2549

ก่อตั้งคลังสินค้าเเห่งใหม่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา (เกตเวย์ โลจิสติคส์ เซ็นเตอร์) : GOC

กุมภาพันธ์ 2556

แยกธุรกิจขนส่ง เป็นบริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ตุลาคม 2556

ขยายพื้นที่คลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ (GOC) เพิ่มขึ้น 9,000 ตารางเมตร

มีนาคม 2558

ก่อตั้งคลังสินค้าเเห่งใหม่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (EOC) พื้นที่ 11,200 ตารางเมตร