สถานที่จัดเก็บสำหรับลูกค้า
คลังสินค้าทั่วไป

คลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
                    


บริการด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังให้บริการทางด้านการดำเนินงานในโรงงานของลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานและความต้องการของลูกค้า


สถานที่สำหรับการให้บริการคลังสินค้า


ชลบุรี

 • ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และวัตถุดิบ
 • พื้นที่สำหรับสินค้าทั่วไป 34,000 ตารางเมตร
 • พนักงาน 160 คน
 • รถยกไฟฟ้า 29 คัน
 • รองรับการให้บริการคลังสินค้าทั่วไปและการบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • สินค้าขาเข้าและขาออกควบคุมด้วยระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (WMS)
 • ชั้นวางสูงและชั้นวางของสำหรับการจัดเก็บรองรับปริมาณสินค้าได้ 18,000 พาเลท
 • รองรับสินค้าเข้าและออกเฉลี่ย 100,000 แพคเกจต่อเดือน

ระยอง

 • ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และวัตถุดิบ
 • พื้นที่ 15,165 ตารางเมตร
 • พนักงาน 36 คน
 • รถยกไฟฟ้า 5 คัน
 • รองรับการให้บริการคลังสินค้าทั่วไปและการบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • สินค้าขาเข้าและขาออกควบคุมด้วยระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (WMS)
 • ชั้นวางสูงและชั้นวางของสำหรับการจัดเก็บรองรับปริมาณสินค้าได้ 8,000 พาเลท
 • สินค้าขาเข้าและขาออกปริมาณการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย 50,000 แพคเกจต่อเดือน

ฉะเชิงเทรา

 • ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และวัตถุดิบ
 • พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร
 • พนักงาน 24 คน
 • รถยกไฟฟ้า 4 คัน
 • รองรับการให้บริการคลังสินค้าทั่วไปและการบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • สินค้าขาเข้าและขาออกควบคุมด้วยระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (WMS)
 • ชั้นวางสูงและชั้นวางของสำหรับการจัดเก็บรองรับปริมาณสินค้าได้ 6,500 พาเลท
 • สินค้าขาเข้าและขาออกปริมาณการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย 40,000 แพคเกจต่อเดือน