เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางแผนก ADMIN/MIS ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ให้แก่โรงเรียนนาดีพิทยาคม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการส่งมอบและบริจาคดังกล่าว หนังสือขอบคุณ ออกโดย โรงเรียนนาดีพิทยาคม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
News & Activity