พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

Thailand Labour Management Excellence Award 2020

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คุณสึเคโยชิ  ทาคาฮาชิ ประธานบริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณสุปรีชา มงคล ผู้จัดการทั่วไปแผนกบุคคล และคุณสหชัย  ทัศนะ ประธานสหภาพแรงงาน ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ได้เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563)

    โดยคุณผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องคิวการ์เด้นท์ ทัศนาการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดงานพิธีโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี