พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีสหภาพแรงงานฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยคุณสุปรีชา  มงคล ผู้จัดการทั่วไปแผนกบุคคล และคุณสหชัย  ทัศนะ ประธานสหภาพแรงงานฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวกับคุณธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแสนสุข 3 – 5 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี News & Activity