พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จังหวัดชลุบรี


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยคุณสึเคโยชิ  ทาคาฮาชิ ประธานบริษัทฯ , คุณสุปรีชา มงคล ผู้จัดการทั่วไปแผนกบุคคล และประธานคณะทำงานมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เข้ารับรางวัลดังกล่าวกับคุณเชาวลิตร  แสงอุทัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแสนสุข 3 - 5 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี News & Activity