บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณ และพบปะสังสรรค์เจ้าหน้าที่ พนักงานในทุกส่วนงาน ที่ได้ร่วมกันทำงานกันอย่างขยันขันแข็งตลอดปีที่ผ่านมา โดยจัดขึ้น ณ ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี ขอขอบคุณ พนักงาน ทีมงานและคณะผู้จัดงานทุกท่าน แล้วพบกันอีกครั้งปีหน้าครับ... 


       

    

    News & Activity